Finn DIN løsning for utsendelse av fagbladet

Ferdiggjøring

Ferdiggjøring og distribusjon henger tett sammen. Etter trykking sendes bladene til en ferdiggjører. Fagpressen har rammeavtale med Akershus Reklame Team (ART) og Aksell Logistikk. I tillegg har vi rammeavtale med Best Distribusjon om porto hos Posten.

Hos ferdiggjøreren gjøres bladene klare for utsending, enten med Posten eller med Helthjem. De bladene som skal adresseres, får trykket navn og adresse på baksiden, eventuelt pakkes inn i omslag, og det kan legges til vedlegg som giro eller en give away.

Deretter fraktes bladene til Posten i Lørenskog og til Helthjems pakkeri for videre distribusjon.

Det er hos ferdiggjøreren at man henter ut rabattene hos Posten (gjennom det som heter «sampakking»).

Oppnå stordriftsfordeler ved å benytte rammeavtalene hos Akershus Reklame Team, Aksell Logistikk (tidl. Lundeby) eller Best Distribusjon.

Distribusjon

Den mest effektive og gunstige distribusjonen er ofte en kombinasjon av Helthjem og Posten Norge.

Helthjem Mediapost AS har daglig distribusjon (mandag til lørdag) og ca. 80% dekning i Norge. Drift og leveranse skjer via distributører som eies av mediehusene Schibsted, Amedia og Polaris – vi kjenner dem som avisbudene. I tillegg til å levere ut papiraviser på morgen, har de også med seg fagblader og pakker. På hverdager skal dette være levert før kl. 0700 på morgen, i helgene før kl. 0900. Bor mottakeren i blokk, vil aviser og blader bli levert på dørmatten. Bor mottakeren i hus, rekkehus etc., vil avisbudene legge alt i postkassen.

Posten leverer ut post 2,5 gang pr uke (den ene uken to ganger, den andre uken tre ganger), og leverer i postkassen.

Best Distribusjon har i tillegg til Aksell Logistikk og Akershus Reklame Team gode portoavtaler med Posten.